Vlaanderen stuurt ongewoon veel kinderen naar buitengewoon onderwijs

Vlaanderen stuurt veel meer kinderen naar het buitengewoon onderwijs dan andere landen. Dat schrijft De Standaard op basis van een nieuwe studie van het Centrum voor Sociaal Beleid (Universiteit Antwerpen).

Bij ons zit 5,3 procent van alle kinderen in het buitengewoon onderwijs, in Nederland 2,7 procent. Kinderen met een beperking volgen in Vlaanderen ook in 85 procent van de gevallen aangepast onderwijs in gescheiden scholen. In Nederland is dat 62 procent, in Engeland 43 procent en in Noorwegen zelfs maar 4 procent, aldus de krant.

Financiering
Als verklaring wijst het CSB onder meer naar de financieringsmethodes. Zo worden BO-scholen gesubsidieerd volgens het aantal kinderen. Maar ook het vervoersaspect speelt bijvoorbeeld: kinderen krijgen pas aangepast vervoer als ze naar een speciale school gaan, in tegenstelling tot in andere landen. En het zijn bij ons de centra voor leerlingenbegeleiding die kinderen doorsturen. Volgens het CSB gaan ouders daar niet makkelijk tegen in.

Decreet
Onderwijsminister Pascal Smet (sp.a) werkt aan een voorontwerp van decreet dat beter moet afbakenen welke leerlingen in het buitengewoon onderwijs terechtkunnen en welke behoeften moeten worden opgevangen in het gewoon onderwijs. Dat gewoon onderwijs zal verplicht worden maatregelen te nemen, zoals remediëren, dyslexie-software gebruiken en differentiëren, aldus de krant. Topman van het katholiek buitengewoon onderwijs Willy Claes reageert alvast terughoudend. Hij vreest dat kinderen van type zouden moeten veranderen om besparingsredenen. "Dat is geen oplossing", vindt hij.

Frappant
Dat er in Vlaanderen veel meer kinderen naar het buitengewoon onderwijs gestuurd worden, is volgens Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman een probleem dat al lang aansleept en enkel lijkt te groeien. Zij pleit voor meer geïntegreerd onderwijs. "Maar de schotten blijven te hoog en de samenwerking met het gewone onderwijs blijft zeer beperkt", aldus Meuleman. De Groen-politica noemt de cijfers "frappant". "Het aantal leerlingen dat in aparte scholen wordt ondergebracht, is in Vlaanderen historisch hoog. Van alle 11-jarige jongens in Vlaanderen zit bijna 10 procent in het Buitengewoon Lager Onderwijs", klinkt het. Zij merkt ook op dat de oriëntering van kinderen naar het Buitengewoon Onderwijs alsmaar vroeger gebeurt. "De laatste 10 jaar is het percentage kinderen dat al na het kleuteronderwijs wordt doorverwezen, verdubbeld".

Meuleman roept onderwijsminister Pascal Smet op om de bestaande "schotten" tussen het gewone onderwijs en het buitengewoon onderwijs aan te pakken en werk te maken van meer "geïntegreerd onderwijs"

Bron : HLN.be